Tag Archive for: Universitat Kobane

Joves promeses: Una introducció al sistema universitari del NES

, ,
  Davant la guerra i l'aïllament regional, l'Administració Autònoma del Nord i l'Est de Síria (AANES) ha construït al seu territori una xarxa d'universitats per rivalitzar amb les institucions de producció de coneixement del…